Proiectul Comenius – European Kaleidoskope

EU_flag_LLP_RO-01Proiect Multilateral Comenius

European Kaleidoscope – Little Journalists in Europe

E – K  Press

13-PM-19-B-RO

        Începând cu acest an școlar, elevii și profesorii școlii vor participa la al doilea Proiect multilateral Comenius în care avem alte șase școli partenere din:

Lituania, Polonia, Spania, Italia, Franța și Turcia.

        Obiectivul principal al proiectului este formarea și dezvoltarea comunicării scrise și orale în limba română și engleză prin implicarea în redactarea unui ziar al școlii. Tematica ziarului va fi cultura românească și europeană.

Cooperarea cu școlile partenere se va realiza atât prin internet cât și prin mobilități trasnaționale.

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin intermediul Programului Învățare pe toată durata vieții – Proiecte Comenius. Grantul proiectului este de 24000 Euro. Durata – 2 ani (2013-2015).

În vederea proiectării și organizării activităților proiectului va fi nevoie de o echipă de profesori și elevi care va fi aleasă în perioada următoare.

Atasat panoul proiectului E-K: