Proiect Multilateral Comenius E-K Press

EU_flag_LLP_RO-01

Proiect Multilateral Comenius

E-K Press

Formarea echipei de elevi „Micii jurnalisti”

 

Proiectul își propune formarea unei echipe de elevi – jurnaliști care să colaboreze cu profesorii pentru editarea unui ziar local (lunar) și a revistei școlii într-un format nou.

Elevii care vor face parte din echipă vor avea posibilitatea să se perfecționeze într-un domeniu relativ nou pentru ei, să-și dezvolte competențele de comunicare scrisă și orală, capacitățile creatoare în ceea ce privește textul literar sau funcțional, să-și perfecționeze comunicarea în limba engleză. Aceștia vor participa la mobilitățile transnaționale (în țările partenere) sau să studieze într-una din școlile partenere după împlinirea vârstei de 14 ani (bursă de studiu).

Categoriile de jurnaliști care vor forma echipa și competențele necesare sunt:

REDACTOR- ZIAR – REVISTA:

 1. competențe de comunicare orală și scrisă în limba română și engleză

2. capacitate de sinteză și analiză;

3. fluență în vorbire;

4. bună interacțiune cu cei din jur;

5. disponibilitatea de a lucra in echipă;

6. fire voluntară, dornică să lucreze în plus;

7. deținerea unor noțiuni de fotografie (fotoreporter);

8. cunoștinte de IT;

PREZENTATOR RADIO:

1. exprimare corectă, fluentă;

2. dicție bună;

3. disponibilitate pentru readaptare;

4. fire vesela, pozitivă;

5. capacitate de sinteză;

6. noțiuni de IT;

7. timbru plăcut, cunoștinte de limba engleză;

8. disponibilitate de lucru în echipă;

9. adaptabilitate, în cazul unor discuții neprevăzute, în direct;

PREZENTATOR TV:

1. toate calitațile de mai sus, la care se adaugă telegenia, aptitudini care să permită insușirea unor noțiuni de montaj și filmare;

2. disponibilitatea de a intervieva o persoană, pe diverse teme și de a vorbi în direct;

3. capacitate de subordonare;

4. dorința de a-și însuși tehnici pentru dispunerea luminii, in vederea unor filmări;

FOTOGRAF: 

1. subordonare față de reporter;

2. inițiative (în lipsa unui reporter, în raport cu o temă dată);

3. capacitatea de a încadra corect un spațiu (pentru fotografie);

4. simț artistic, practic;

5. dorința de învățare

Notă: Aceste competențe se pot forma pe durata proiectului dacă există predispoziția necesară.

Pentru toate aceste categorii de jurnaliști este nevoie și de disponibilitatea de a se deplasa în străinătate și capacitatea de a lucra fără a neglija activitățile zilnice.

Elevii care cred că au o parte din aceste calități și competențe (nu este necesar să le aibă pe toate) și doresc să facă parte din echipă se pot înscrie la preselecție printr-o cerere adresată dnei Aurelia Berușcă (cls. IV B) sau dnei Alina Anton (cls. II A).

Preselecția va avea loc la începutul lunii octombrie și va fi anunțată la panoul Comenius și pe site-ul școlii.

Pentru preselecție, fiecare elev va aduce un scurt articol scris de mână sau redactat în Word (maxim 15 randuri), va pregăti o poezie sau un monolog (2 minute) și va prezenta în fața camerei de filmat un text la prima vedere. Amatorii de fotografie vor aduce un portofoliu cu lucrările personale.

Echipa va fi coordonată de profesorii de română și engleză, de coordonatorul proiectului, dna Aurelia Berușcă și de dna Alina Anton, trainerul echipei de jurnaliști.