Valoarea Europeană

Lucrând împreună și participând la proiect se vor lega prietenii între partenerii din fiecare țară implicată. Partenerii vor învăța unii de la alții atât aspecte legate de tradițiile și obiceiurile fiecărei țări cât și aspecte strict pedagogice (didactice și educaționale) cu privire la transmiterea informațiilor, dirijarea activităților elevilor. Elevii vor fi încurajați să-și perfecționeze competențele lingvistice. Participarea la proiect va va ajuta la spargerea barierei mentale și culturale, a celei religioase și sprijinirea incluziunii sociale în spiritul egalității de șanse.

Școlile participante vor căpăta prestigiu în comunitatea locală prin exemplul oferit despre cooperare în cadrul Uniunii Europene. Toate persoanele implicate în proiect vor simți că sunt cetățeni europeni indiferent de asemănările și deosebirile dintre ei. Proiectul va crește gradul de conștientizare a responsabilității pentru viitorul elevilor ca cetățeni europeni.

RELEVANȚA FAȚĂ DE OBIECTIVELE PROGRAMULUI

– Îmbunătățirea calității și creșterea volumului mobilităților elevilor și profesorilor în diferite state europene

– Îmbunătățirea calității și creșterea volumului de parteneriate între școlile din diferite state

– Încurajarea învățării limbilor străine ca formă de comunicare cu partenerii străini

– Spijinirea dezvoltării bazelor materiale TIC, serviciilor, practicii pedagogice și schimbului de experiențe între profesori

– Promovarea conștientizării importanței diversității culturale și lingvistice din Europa, ca și combaterea rasismului, prejudecăților și a xenofobiei

IMPACT

Pe de o parte, elevii își vor reprezenta țara în cadrul unui festival internațional de folclor, iar, pe de altă parte, ei vor fi cei mai activ implicați în procesul artistic ceea ce va avea un efect pozitiv pentru motivarea viitorului academic al acestora, pentru dezvoltarea personalității lor. Fiecare participant (elevi, profesori, părinți) va fi în egală măsură responsabil de diseminarea proiectului. Proiectul își propune să promoveze obiectivele Programului Comenius astfel încât să devină un program în care bunele practici educaționale să fie împărtășite și aplicate în propriul sistem de învățământ. Ne dorim ca elevii noștri să învețe să fie responsabili, să respecte și să iubească moștenirea culturală tradițională ca și valorile culturii europene. Proiectul va ajuta elevii să înțeleagă că trecutul, prezentul și viitorul lor sunt strâns legate și adânc înrădăcinate in Europa comună.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

11 − two =