Înscrierea în învățământul primar 2013

Program ziua porților deschise (PDF)

Circumscripții școlare / Informații ismb.edu.ro

Adresa unității: Șoseaua Nicolae Titulescu, Nr.50-52, Sector 1, București

Nr. clase pregătitoare: 3

Adresa web a școlii: www.scoala3titulescu.ro

Începând cu data de 1 aprilie 2013, la Inspectoratul Școlar al Municipiului București se va institui un număr de telefon TELVERDE 0800.816.021, unde părinții vor fi consiliați în privința tuturor aspectelor referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar.

 

CLASA PREGĂTITOARE – UN CÂȘTIG PENTRU EDUCAȚIE
Introducerea clasei pregătitoare în școală trebuie considerată un avantaj pentru copii, o cale spre învățământul occidental,  pentru că scopul este acela de a-i învăța pe cei mici să comunice și să facă lucruri practice.
Programul lejer și materiile cuprinse în curricula pentru clasa pregătitoare vor face posibilă trecerea mai ușoară a copiilor în clasa întâi. Dintre disciplinele pe care le vor învăța, menționăm:
-Comunicare în limba română
-Matematică și Explorarea mediului
-Dezvoltare personală
-Educație pentru societate
-Arte vizuale și Lucru manual
-Tehnologii de informare și comunicare (TIC).
Vor exista, de asemenea, ore de muzică și mișcare, precum și studierea unei limbi străine și a religiei.
Programa disciplinei Educație pentru societate are ca finalitate integrarea socială UN  CÂȘTIG PENTRU EDUCAȚIE a copiilor în colectivitate prin aplicarea normelor de conduită: copiii vor învăța regulile de politețe, formulele de salut și adresare (în situații diverse), precum și regulile elementare în conversație.Conform programei, copiii vor fi învățați să se comporte la școală, în familie, pe stradă, în mijloacele de transport în comun, în sala de spectacole, în excursie și la muzeu. Cadrele didactice îi vor învăța pe copii normele de igienă personală, le vor forma deprinderi  de comportament moral-civic bazate pe respectul față de sine și față de ceilalți, îi vor învăța să fie cinstiți și sinceri, să aibă grijă de lucrurile încredințate.
La disciplina Comunicare în limba română, copiii vor învăța să reproducă ghicitori și poezii scurte, să formuleze mesaje despre sine (nume, vârstă, adresă), despre animalele și culorile preferate, despre eroi îndrăgiți din povești.
Disciplina Dezvoltare personală urmărește, în primul rând, formarea abilităților și dezvoltarea atitudinilor. Se intenționează, ca prin această disciplină, să se realizeze comutarea accentului de pe latura informativă a educației (volumul de cunoștințe) – specifică învățământului tradițional, pe valențele formative ale procesului instructiv-educativ care să îi sprijine pe copii în dezvoltarea de abilități și atitudini pentru viață, în formarea unui stil de viață sănătos, a unor atitudini de apreciere  a similitudinilor și diferențelor, a respectului pentru sine și pentru ceilalți. Activitățile de învățare cuprinse în programa școlară sunt adaptate la specificul vârstei copiilor. Diversitatea și caracterul interactiv al acestor activități le vor face interesante și  atractive pentru copii. Învățarea se va realiza prin  jocuri și activități extracurriculare care vor contribui la dezvoltarea abilităților de integrare a copiilor  în societate.
Educația trebuie înțeleasă ca  parteneriat între familie și școală. Apreciez implicarea părinților la toate nivelurile și vă încurajez să devenim parteneri în educarea copilului dumneavoastră. Pentru ca acest parteneriat să fie benefic, trebuie să stabilim căi de comunicare  eficiente.

Informații semiinternat

Pentru a veni în sprijinul părinților cu situații speciale: familii monoparentale, familii defavorizate, școala dispune de un semiinternat cu un număr 40 de locuri petru clasele I-IV, deservit de un pedagog încadrat cu jumătate de normă. Menționăm faptul că la semiinternat nu se servește masa, copiii fiind doar supravegheați între orele 12.00-16.00. Menționăm, de asemenea, că din lipsa spațiului nu există dormitoare în care copiii să se odihnească și nici nu există această posibilitate în următorii 2-3 ani.
În cazul în care numărul de cereri este foarte mare, admiterea la semiinternat se va face în urma unei analize a situației fiecărui copil în parte.